مجله گل گیس

طرح برجسته بر روی ناخن از روی طرح های بافتنی

طرح برجسته بر روی ناخن
loading...

یکی از جدیدترین متدهای طراحی ناخن در دنیا ایجاد طرح برجسته بر روی ناخن است. در این متد جدید، انواع طرح های گل و طبیعت و حتی طرح های فانتزی را نیز روی ناخن پیاده می کنند اما یکی از انواع طرح ها که به این روش بر روی ناخن اجرا می شود طرح برجسته بر روی ناخن از روی طرح های بافتنی است. در این روش بافت های اجرا شده از روی لباس ها و بافت های واقعی لباس های بافتنی الهام گرفته می شود. برای آشنایی با طرح برجسته بر روی ناخن از روی طرح های بافتنی به تصاویر این مطلب مجله گل گیس نگاه کنید. این مطلب شامل طرح های بسیاری از این روش زیبا است.  همراه کردن ناخن هایی که با این سبک آراسته شده اند با لباس های بافتنی، می تواند ترکیبی زیبا و فوق العاده ایجاد کند.

طرح برجسته بر روی ناخن از روی طرح های بافتنی
طرح برجسته بر روی ناخن از روی طرح های بافتنی
طرح برجسته بر روی ناخن از روی طرح های بافتنی
طرح برجسته بر روی ناخن از روی طرح های بافتنی
طرح برجسته بر روی ناخن از روی طرح های بافتنی
طرح برجسته بر روی ناخن از روی طرح های بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
طرح های برجسته بر روی ناخن از روی طرح بافتنی
loading...

اضافه کردن نظر

مجله گل گیس، بخش محتوایی مجموعه اصلی گل گیس است که به ارائه محتوای جذاب و مفید در زمینه آرایش و زیبایی و سلامت جسم و روح می پردازد. تمامی محتوای مجله مناسب زنان بوده و این مجله همانند سایت اصلی به صورت تخصصی روی موضوعات مرتبط با زنان تمرکز می کند. برای ارتباط با ما می توانید از صفحه تماس استفاده کنید. و برای دریافت شرایط پذیرش آگهی در مجله گل گیس می تواید به صفحه پذیرش آگهی مراجعه کنید.