مجله گل گیس

اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان

loading...

امروز می خاهیم با هم در مورد اور های زنانه صحبت کنیم. یکی از لباس های مخصوصی که سالها برای آقایان فقط طراحی و دوخته می شده، و زنان نمی توانستند این لباس را بپوشند. در زمان مرد سالاری های اواخر قرن گذشته حتی پوشیدن شلوار نیز برای خانوم ها به عنوان یک کار ناشایسته و دور از نزاکت بود. این در حالی بود که طراحان این گونه لباس ها فقط مردان بودند و در ذهن این بخش از جامعه مردانه زن موجودی بود که می بایست در خانه بماند. و نباید در مسائل اجتماعی جدی وارد شود شاید همین نکته نیز باعث شده بود که مردان والبته زنان آن دوره تاریخی به پوشیدن اور کت های زنانه وحتی ساختن یک چنین لباسی فکر هم نمی کردند اما من امروز برای شما یک گالری زیبا آماده کرده ام با عنوان: اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان.

 

اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
اورکت زنانه محبوب خوش سلیقه ها برای زمستان
loading...

اضافه کردن نظر

مجله گل گیس، بخش محتوایی مجموعه اصلی گل گیس است که به ارائه محتوای جذاب و مفید در زمینه آرایش و زیبایی و سلامت جسم و روح می پردازد. تمامی محتوای مجله مناسب زنان بوده و این مجله همانند سایت اصلی به صورت تخصصی روی موضوعات مرتبط با زنان تمرکز می کند. برای ارتباط با ما می توانید از صفحه تماس استفاده کنید. و برای دریافت شرایط پذیرش آگهی در مجله گل گیس می تواید به صفحه پذیرش آگهی مراجعه کنید.