مجله گل گیس

همراه با ما در کت واک بهار و تابستان ۲۰۱۶ آلماتی قزاقستان

کت واک بهار و تابستان

شاید برایتان قابل باور نباشد اما در آلماتی قزافستان هر ساله ده ها کت واک بزرگ و بین المللی برگزار می شود. یکی از کت واک های این کشور را می توانید در این مطلب مشاهده کنید در این مطلب همراه با ما در کت واک بهار و تابستان ۲۰۱۶ آلماتی قزاقستان قدم بزنید. در این کت واک بیشتر مدل ها با پارچه های براق تافته تهیه شده و بیس مدل لباس ها آن پیراهن های کوتاه با آستین های پف دار به سبک قرن ۱۹ میلادی است. تصاویر این مجموعه زیبا را به صورت اختصاصی در گل گیس مشاهده کنید.

همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک آلماتی قزاقستان بهار و تابستان ۲۰۱۶
همراه با ما در کت واک بهار و تابستان ۲۰۱۶ آلماتی قزاقستان
همراه با ما در کت واک بهار و تابستان ۲۰۱۶ آلماتی قزاقستان
همراه با ما در کت واک بهار و تابستان ۲۰۱۶ آلماتی قزاقستان
همراه با ما در کت واک بهار و تابستان ۲۰۱۶ آلماتی قزاقستان
همراه با ما در کت واک بهار و تابستان ۲۰۱۶ آلماتی قزاقستان
همراه با ما در کت واک بهار و تابستان ۲۰۱۶ آلماتی قزاقستان

اضافه کردن نظر

مجله گل گیس، بخش محتوایی مجموعه اصلی گل گیس است که به ارائه محتوای جذاب و مفید در زمینه آرایش و زیبایی و سلامت جسم و روح می پردازد. تمامی محتوای مجله مناسب زنان بوده و این مجله همانند سایت اصلی به صورت تخصصی روی موضوعات مرتبط با زنان تمرکز می کند. برای ارتباط با ما می توانید از صفحه تماس استفاده کنید. و برای دریافت شرایط پذیرش آگهی در مجله گل گیس می تواید به صفحه پذیرش آگهی مراجعه کنید.