مجله گل گیس

جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ

جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
loading...

نور در مکاتب مختلف بشری به معناهای تقریبا یکسانی استفاده شده است. چه بسیار آثار هنری و مذهبی که در اروپای قرون وسطی و جهان اسلام که بر اساس خاصیت روحانی نور شکل گرفته اند. اما با این حال که موضوع نور در تعاریف فیزیکی جدید اندکی متفاوت با گذشته آن هست و ماهیت نور برای هر یک از افرادی که از قوه بینایی برخوردارند، تقریبا یک تفسیر شخصی نیز می تواند باشد. معماران امروزی برای رسیدن به هدف نهایی شان یعنی ساختن محیط یا بنایی که با انسان وخاسته های فیزیکی روحی و رانی او منطبق باشد. دوباره به عنصر نور توجه ویژه ای داشته اند که در این میان استفاده از نور طبیعی در یک سو واستفاده از نور مصنوعی از سوی دیگر مورد توجه بوده است. در این گالری که مجله گل گیس به شما دوستان عزیز تقدیم می کند نحوه استفاده از نور مصنوعی برای روشنایی فضای باز خانه و محوطه های فضای سبز را نشان می دهد. با این توضیح که طراحان این روشنایی ها برای استفاده از نور مصنوعی قوانین خاصی را مد نظر داشته اند. در این روشنایی ها طراح از نور آتش به عنوان اولین نور بهره گرفته شده توسط بشر نخستین به مانند یک عنصر تاریخی بهره برده است.

 

 

جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
جدیدترین روشنایی برای حیاط ویلا و باغ
loading...

اضافه کردن نظر

مجله گل گیس، بخش محتوایی مجموعه اصلی گل گیس است که به ارائه محتوای جذاب و مفید در زمینه آرایش و زیبایی و سلامت جسم و روح می پردازد. تمامی محتوای مجله مناسب زنان بوده و این مجله همانند سایت اصلی به صورت تخصصی روی موضوعات مرتبط با زنان تمرکز می کند. برای ارتباط با ما می توانید از صفحه تماس استفاده کنید. و برای دریافت شرایط پذیرش آگهی در مجله گل گیس می تواید به صفحه پذیرش آگهی مراجعه کنید.