مجله گل گیس

از بین بردن راحت و آسان جای جوش

از بین بردن راحت و آسان جای جوش
loading...
جای جوش های روی صورت که گاها بسیار آزار دهنده می باشند یکی از دغده های اصلی هر خانم در زیبایی صورت و چهره محسوب می شود. به غیر از روش هایی که از دستگاه های لیزر برای این کار استفاده و می شود و کرم ها و اسکراپ ها، می توان روش های خانگی و ساده ای را برای این کار نیز پیشنهاد کرد.
معمولا جوش ها که پس از بهبودی ممکن است آثار خون مردگی و یا فرو رفتگی از خود به جای بگذارند، برای خانم ها بسیار مطلوب هستند. بد نیست به چند پیشنهاد در این زمینه توجه کنید:
از بین بردن سریع جای جوش
از بین بردن راحت و آسان جای جوش

چند پیشنهاد ویژه برای از بین بردن جای جوش

  • ﻣﺤﻞ ﺟﻮﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻋﺴﻞ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ”E“ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻭﻏﻦ ﻭ ﻳﺎ ﭘﻮﺩﺭ با تنذیفی ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۲۰ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻭﻟﺮﻡ ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﭙﺎﺷﻴﺪ، ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺟﺎﯼ ﺟﻮﺵ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ. ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻱ ﻳﮑﺒﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﻮﺵ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻭﺩ.
  • ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺁﺏ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﻭ ﺳﻔﻴﺪﺁﺏ ، ﺁﺛﺎﺭ ﺟﻮﺵ ﻫﺎﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ. از این مخلوط می توانید در حمام استفاده کنید.
  • ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﻮﺷﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻋﺴﻞ ﻭ ﺯﺭﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺪ ﻭ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺭﻭﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻭﻟﺮﻡ ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ.                                             ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﺭﻣﻴﺎﻥ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺟﺎﯼ ﺟﻮﺵ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮﺩ.
  •  ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺟﺎﯼ ﺟﻮﺵ ﺑﺮﮒ ﮐﻠﻢ، ﺑﺮﮒ ﺗﺮﺏ ﻳﺎ ﭘﻮﻧﻪ ﺭﺍ ﮐﻮﺑﻴﺪﻩ ﻭ ﺿﻤﺎﺩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﺪ. ﺷﺎﻩ ﺑﻠﻮﻁ، ﻣﺎﺯﻭ، ﺍﻗﺎﻗﻴﺎ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﮐﻮﺑﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﺧﻤﻴﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ به صورت ضماد بر صورت مالیده، ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﻮﺵ شکافته نشود.

loading...

اضافه کردن نظر

مجله گل گیس، بخش محتوایی مجموعه اصلی گل گیس است که به ارائه محتوای جذاب و مفید در زمینه آرایش و زیبایی و سلامت جسم و روح می پردازد. تمامی محتوای مجله مناسب زنان بوده و این مجله همانند سایت اصلی به صورت تخصصی روی موضوعات مرتبط با زنان تمرکز می کند. برای ارتباط با ما می توانید از صفحه تماس استفاده کنید. و برای دریافت شرایط پذیرش آگهی در مجله گل گیس می تواید به صفحه پذیرش آگهی مراجعه کنید.