تهران

خدمات ثبت شده در شهر تهران

  1. خانه
  2. تهران
فیلتر
فیلتر × بسته
Mickies Dairy Bar
بسته میباشد در 9 دقیقه

Mickies Dairy Bar

0.0

Mickies Dairy Bar (often shortened to Mickies) is a 1950s style diner located in Madison, Wisconsin.

موقعیت: Mickies Dairy Bar, Monroe Street, Madison, WI, United Statesوب سایت: https://wiloke.com/تلفن: 504 569 8361